REGULAMIN LIGI TENISOWEJ STZ „RETURN – OPOCZNO”

1.Liga jest organizowana dla propagowania dyscypliny przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return-Opoczno”

2.W rozgrywkach udział mogą brać czynni członkowie Stowarzyszenia, Którzy wzięli udział w turnieju klasyfikacyjnym, lub przystąpili do rozgrywek po tym turnieju dopisując się na ostatnią pozycję. (uczestnik wpłaca 100,- na rzecz stowarzyszenia z opisem składka {47 8992 0000 0014 8803 2000 0010 BS w Opocznie},a kort na rzecz meczy ligowych jest rozliczany w cenie ulgowej)

   * w sezonie 2020 turniej otwarcia zaplanowany jest na 1-2.V.2020 (jeżeli turniej w tym czasie nie będzie się mógł odbyć (KORONAWIRUS, lub brak pogody), o kolejności decydować będzie kolejność zapisów do turnieju)

3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach dobrowolnie i oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.

4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach deklarują przestrzeganie zasad FAIR PLAY na każdym etapie rywalizacji.

5. Rozgrywki prowadzone są według określonych zasad.

a) do chwili kiedy liczba uczestników ligi nie przekroczy 25 graczy na pojedynek wyzywać można zawodników zajmujących nie wyższą pozycje niż trzy miejsca wyżej. Po przekroczeniu tej liczby można wyzywać do pięciu miejsc.

b) pojedynki rozgrywane są do dwóch wygranych setów z tieabreakiem przy stanie 6:6 w każdym z setów.

c) zawodnik wyzywający proponuje termin i zapewnia piłki na pojedynek, natomiast koszty kortu zawodnicy pokrywają po połowie.

d) wyzwany zawodnik ustala najbliższy możliwy termin pojedynku, który ma się odbyć niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni.

e) jeżeli wyzywający zawodnik wygra pojedynek zajmuje miejsce wyzwanego zawodnika, a wszyscy poniżej „spadają” jedno miejsce w dół. Jeżeli wyzywający zawodnik przegra nic się nie zmienia.

f) za wyjątkiem zaznaczonych w regulaminie zasad, obowiązują ogólnie przyjęte przepisy rozgrywania pojedynków tenisowych dla PZT.

6. Wyniki pojedynków podawane są natychmiast do informacji koordynatora Ligi, który zmienia ranking na oficjalnej stronie.

7. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na umieszczenie na stronie danych w postaci imienia, nazwiska, oraz kontaktowego numeru telefonu.

8. Ustalenia dodatkowe:

a) jeżeli nie będzie oddzielnej Ligi dla Pań (system Ligi Pań to rozgrywki każda z każdą w dwóch kolejkach), to zawodniczki wpisywane są na listę zgodnie z zajętymi miejscami przed odpowiednimi miejscami zajętymi przez Panów - przy oddzielnych turniejach otwarcia, lub zgodnie z zajętymi miejscami w przypadku mieszanego turnieju otwarcia

b) w przypadku Ligi mieszanej Panie rozgrywają również mecze do dwóch wygranych setów (z tiebrakiem przy 6:6), ale z 30 FOR w każdym gemie.

b) jeżeli zawodnik wyzywający (X.X.) nie może ustalić terminu pojedynku z zawodnikiem wyzywanym (Y.Y.) i ten nie podaje obiektywnej przyczyny, to uznaje się że zawodnik wyzywający (X.X.) wygrał walkowerem z datą ostatniego zaproponowanego terminu

c) wyzwanie nie może nastąpić więcej niż trzy razy jeżeli wyzwania zostały przyjęte i wyzywający wszystkie pojedynki przegrał, a w międzyczasie nie nastąpiła żadna zmiana rankingów

d) dokonanie wpłaty na konto jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i przystąpieniem do LIGI 2020

9. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zebranie członków Ligi przy 51 % frekwencji.. STZ.”RETURN- OPOCZNO” (o terminie zebrania wszyscy uczestnicy zostaną powiadomini sms-em na nie mnniej niż 3 dni przed)

   - przy braku odpowiedniej frekwencji rozesłane zostaną smsy z problematyczną kwestią, a suma odpowiedzi do końca danego dnia będzie rozstrzygająca.