Z inicjatywy naszego stowarzyszenia udało się zorganizaować możliwość nauki gry w tenis dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białaczów. Pierwsze zajęcia odbędą się 16.10.2019. Zasady uczestnictwa określa regulamin (dostępny tutaj). Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców, lub opiekunów prawnych (ZGODA - dostępna tutaj). Zajecia odbywać się będą w poniedziałki na sali sportowej przy szkole podstawowej w Miedznej Drewnianej, oraz we środy na sali sportowej przy szkole podstawowej w Petrykozach. Na obydwu salach zajęcia będą trwały od 17`30 przez godzinę. Stowarzyszenie zapewnia kadrę, oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.... reszta w rękach rodziców. 

Warto wspomnieć, że dzięki nieodpłatnemu udostępnieniu sal gimnastycznych przez Panią Wójt Barbarę Goworek, oraz zrezygnowanie z uposażenia za prowadzenie zajęć przez trenerów koszt ponoszony przez uczestników to miesięczna składka 30 złotowa przeznaczona na realizację celów statutowych (w tym uzupełnianie zurzywającego się sprzętu)

P.S.

Pomysł akcji zrodził się jako kontynuacja wcześniej prowadzonych projektów, w tym udanego i cieszącego się sporym zainteresowaniem "Od Juniora Do Seniora" zakończonego w sierpniu 2019. Podczas realizacji uwagę naszą zwrócił fakt iż większość uczestników to osoby które spotkały się już z tenisem i mieszkają w pobliżu kortów na któych trenujemy. Zajęcia w Petrykozach nie są nowością, za to w Miedznej tak. Mamy nadzieję, że zlokalizowanie zajęć bliżej domu zachęci dzieci z zachodniej części gminy do zapoznania się z wymagającą ale i piękną dyscypliną sportu.... TENISEM.