REGULAMIN LIGI TENISOWEJ STZ „RETURN – OPOCZNO”

1.Liga jest organizowana dla propagowania dyscypliny przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Retuern-Opoczno”

2.W rozgrywkach udział mogą brać czynni członkowie Stowarzyszenia, Którzy wzięli udział w turnieju klasyfikacyjnym, lub przystąpili do rozgrywek po tym turnieju dopisując się na ostatnią pozycję. (uczestnik wpłaca 100,- na rzecz stowarzyszenia  {68 8992 0000 0014 8803 2000 0020 BS w Opocznie}, kort na rzecz meczy ligowych jest rozliczany w cenie ulgowej)

3. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach dobrowolnie i oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.

4. Rozgrywki prowadzone są według określonych zasad.

a) do chwili kiedy liczba uczestników ligi nie przekroczy 25 graczy na pojedynek wyzywać można zawodników zajmujących nie wyższą pozycje niż trzy miejsca wyżej. Po przekroczeniu tej liczby można wyzywać do pięciu miejsc.

b) pojedynki rozgrywane są do dwóch wygranych setów z tieabreakiem przy stanie 6:6 w każdym z setów.

c) zawodnik wyzywający proponuje termin i zapewnia piłki na pojedynek, natomiast koszty kortu zawodnicy pokrywają po połowie.

d) wyzwany zawodnik ustala najbliższy możliwy termin pojedynku, który ma się odbyć niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni.

e) jeżeli wyzywający zawodnik wygra pojedynek zajmuje miejsce wyzwanego zawodnika, a wszyscy poniżej „spadają” jedno miejsce w dół. Jeżeli wyzywający zawodnik przegra nic się nie zmienia.

f) za wyjątkiem zaznaczonych w regulaminie zasad, obowiązują ogólnie przyjęte przepisy rozgrywania pojedynków tenisowych dla PZT.

5. Wyniki pojedynków podawane są natychmiast do informacji koordynatora Ligi, który zmienia ranking na oficjalnej stronie.

6. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na umieszczenie na stronie danych w postaci imienia, nazwiska, oraz kontaktowego numeru telefonu.

7. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zebranie członków Ligi przy 51 % frekwencji.. STZ.”RETURN- OPOCZNO”