• Tenis z Koronawirusem
    Tenis z Koronawirusem

    Wszystkie zajęcia (w szkołach i dodatkowe) wstrzymujemy zgodnie z wytycznymi do odwołania!!!

  • Mamy oficjalne potwierdzenie nadania licencji klubowej
    Mamy oficjalne potwierdzenie nadania licencji klubowej

    W sezonie letnim 2020 zgłaszamy turnieje WTK i zaaplikujemy o MW !!!

1. Wereszka Zbigniew / Wielgus Bartek (2020.06.02) -